Związki szczególne. Znaczenie relacji dzieło – odbiorca w badaniach nad sztuką

Samorząd Doktorantów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych – doktorantów i młodszych pracowników naukowych, do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji: „Związki szczególne. Znaczenie relacji dzieło – odbiorca w badaniach nad sztuką”. Obrady odbędą się w dniach 29-30 maja 2017 roku w siedzibie Instytutu Sztuki PAN Warszawie.

Sukces pierwszej edycji konferencji, która miała miejsce w roku 2016 roku p.t. „Związki szczególne. Znaczenie relacji interpersonalnych dla twórczości i badań nad sztuką” zachęcił nas do konfrontacji z kolejnym, wielowątkowym zagadnieniem. Tym razem proponujemy dyskusję nad relacją między dziełem sztuki, a jego profesjonalnym i nieprofesjonalnym odbiorcą oraz czynnikami kształtującymi odbiór. Czy istnieje indywidualna i zbiorowa wrażliwość estetyczna? Jak obcowanie ze sztuką wpływa na kształtowanie gustów? Czy odbiorcę należy traktować poważnie i czy da się go skategoryzować? Czy krytycy sztuki blefują a odbiorcy „się nie znają”?

Proponujemy następujące zakresy tematyczne rozważań:

  • Kto jest odbiorcą, a kto twórcą sztuki?
  • Sztuka dla mas, czy wąskiego odbiorcy?
  • Jak sztuka traktuje odbiorcę?
  • Sztuka wyzwaniem dla odbiorcy- rozwijanie krytycznego myślenia
  • Sztuka spychana do getta ekspertów
  • Mitologizacja sztuki? – jak i po co czytać “wielkie interpretacje”
  • Granice prowokacji artystycznej
  • Kontrowersyjne środki (np. skandal lub prowokacja) jako promocja sztuki
  • Sztuka propagandowa, narzucająca formy interpretacji
  • Sztuka jako wyznacznik statusu ekonomicznego i społecznego

Do zgłaszania swoich wystąpień serdecznie zapraszamy reprezentantów nauk humanistycznych, które zajmują się sztuką – w tym historyków sztuki, muzykologów, teatrologów, antropologów kultury, kulturoznawców, psychologów, historyków filozofii i socjologów.

Prosimy o przesyłanie propozycji 20-minutowych referatów do dnia 15 kwietnia 2017 roku na adres: zwiazkiszczegolne@gmail.com.

Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, nieprzekraczający 300 słów abstrakt, dane kontaktowe oraz afiliację Autora (wzór formularza przesyłamy w załączeniu do niniejszego komunikatu). Informacja na temat akceptacji referatu zostanie przekazana do dnia 30 kwietnia 2017 r. Przewidywana opłata konferencyjna: 50 PLN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 − seventeen =

*