Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne

Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem Jarosławia i jego miast partnerskich.

PWSTE konferencjaZagadnieniom społeczno-ekonomicznym, politycznym, kulturalnym i religijnym w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem Jarosławia i jego miast partnerskich poświęcono obrady międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy JM Rektora PWSTE, prof. nadzw. dr. hab. Wacława Wierzbieńca w dniu 27 czerwca 2014 r.

Sympozjum przygotowano przy ścisłej współpracy z Andrzejem Wyczawskim, Burmistrzem Miasta Jarosławia i jednocześnie Wiceprzewodniczącym Euroregionu Karpackiego, który objął wydarzenie patronatem honorowym.

 Konferencję zaszczycili także Burmistrz Miasta Svidnika, Jan Holodnak i Wójt Gminy Iwano Frankowe, Wołodymyr Brodyk oraz ing. Jozef Polačko, Kanclerz Wyższej Szkoły Międzynarodowego Biznesu w Preszowie.

Rozważania naukowe wzbogacili przedstawiciele współorganizujących sympozjum wiodących ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, reprezentujący Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Państwową Akademię Finansów we Lwowie, Wyższą Szkołę Międzynarodowego Biznesu w Preszowie, Instytut Badań Regionalnych Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk we Lwowie, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu oraz Instytut Transformacji Społeczeństwa w Kijowie, a także Uniwersytet Rzeszowski. Sesję plenarną poprzedziły wystąpienia Pana Rektora i Burmistrza.

Witając uczestników konferencji JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec zaznaczył cel obrad, którym było uzmysłowienie uczestnikom, że nasze miasto przy bilateralnych działaniach szkoły wyższej z władzami miejskimi może być tętniącym życiem naukowym – akademickim ośrodkiem kulturalnym. Treścią wykładu gospodarza Uczelni był potencjał kulturalny i naukowy Jarosławia i jego miast partnerskich jako płaszczyzna wzajemnej współpracy.

Z prezentacją opisującą korelacje współpracy miasta Jarosławia i jego partnerów wystąpił burmistrz, Andrzej Wyczawski, przedstawiając tematykę harmonijnej kooperacji samorządu doceniającego wsparcie myśli naukowej. Tematem prelekcji burmistrza były aspekty współpracy transgranicznej z zagadnieniami społeczno-ekonomicznymi, politycznymi, kulturalnymi i religijnymi w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich.

Reasumując zaznaczył, że w jego ocenie w perspektywie widnieją poważne wyzwania dla współpracy transgranicznej poprzez stworzenie wspólnej sieci intelektualnych, powiązanych działań, wzajemnie się przenikających, która przyczyni się do rozwoju obszarów międzypaństwowych.

Szerokie grono naukowców i praktyków zaprezentowało w obrębie tematu spotkania zagadnienia w ramach 3 równoległych paneli, które poprzedziła sesja plenarna moderowana przez ks. prof. nadzw. dr. hab. Tadeusza Bąka, przedstawiciela Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Pełnomocnika ds. Rozwoju i Nauki PWSTE w Jarosławiu, reprezentującego UKSW w Warszawie i naszą Uczelnię. Drugą część posiedzenia plenarnego poprowadziła prof. dr hab. Nadia Skotna, Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu.

Dalsza część obrad przebiegała w ramach 3 równoległych modułów, z których pierwszy moderowany przez prof. Romana Szusta, Dziekana Instytutu Historii Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie poświęcono kwestiom związanym z historią, religią i kulturą. Wystąpienie odpowiadające poruszanej tematyce przygotował m.in. ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, będący także wykładowcą naszej Uczelni, twórcą kierunku praca socjalna, prowadzonego przez Instytut Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu.

Sesję drugą „społeczeństwo”, której prowadzenia podjęła się doc. PhDr. Lubica Harbulova, Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Preszowskiego wzbogaciła obecność prof. dr. hab. Kamila Kardisa, reprezentującego Uniwersytet Preszowski w Preszowie i PWSTE w Jarosławiu, który zaprezentował „Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemian religijności w warunkach ponowoczesności. Konteksty desocjalizacji i bezpieczeństwa socjalnego”.

Wystąpienia w obrębie panelu III „gospodarka-prawo-polityka” nadzorował prof. dr hab. Jurij Kiszakiewicz, Prorektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu.

Data i miejsce

26-27 czerwca 2014 r, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

Kontakt z organizatorem

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
t:. +48 16 624 46 40

Poznaj uczelnię: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 + 15 =

*