Wsparcie dla nauczycieli 6-latków

W dniach 25-29 sierpnia 2014 roku odbędą się w pięciu miastach wojewódzkich konferencje regionalne pt.: Pierwszy dzień, tydzień, miesiąc i rok: wsparcie dla nauczycieli sześciolatków.

Zostaną zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie pod patronatem JM Rektorów dwóch uczelni – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Opiekę merytoryczną nad konferencjami sprawują prof. dr hab. Anna I. Brzezińska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz prof. dr hab. Ewa Filipiak z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem konferencji jest wsparcie merytoryczne, metodyczne i psychologiczne nauczycieli klas pierwszych, w których dzieci 6-letnie rozpoczną realizację obowiązku szkolnego 1 września 2014 roku.

W czasie konferencji przedstawionych zostanie pięć wykładów z prezentacją, a uczestnicy otrzymają pakiet broszur, dotyczących pracy rodziny i szkoły z 6-letnim dzieckiem w roli ucznia.

Program konferencji

  • 09:30-10:00 – rejestracja
  • 10:00-10:15 – Anna Łukaszewska, Kurator Oświaty, powitanie uczestników
  • 10:15-10:30 – przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, Cele konferencji
  • 10:30-11:45 – prof. dr hab. Ewa Filipiak, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znacząca dla uczniów?
  • 11:45-12:00 – prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych, Jak wykorzystać wyniki badań nad funkcjonowaniem dzieci dla wspomagania ich rozwoju w szkole?
  • 12:00-12:20 – przerwa
  • 12:20-12:50 – dr Ewa Lemańska-Lewandowska, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Jak organizować społeczne środowisko uczenia się dzieci w klasie I?
  • 12:50-13:20 – prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Wczesnej Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, RAZEM czyli relacje – aktywność – zabawa – emocje – miejsce czyli jak efektywnie ucząc dzieci mieć z tego przyjemność?
  • 13:20-13:40 – Anna Łukaszewska, Kurator Oświaty, Wnioski dla systemu wsparcia dla nauczycieli
  • 13:40-14:00 – przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, podsumowanie konferencji.

Data i miejsce

28 sierpnia 2014 r., Biblioteka UKW ul. K. Szymanowskiego 3, sala konferencyjna, I piętro.

Kontakt z organizatorem

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul.Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × 3 =

*