VI Światowy Kongres Polonistów

Od 22 do 25 czerwca 2016 r. w Katowicach odbywać się będzie VI Światowy Kongres Polonistów, który przebiegał będzie pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”. To międzynarodowe spotkanie polonistów krajowych i zagranicznych, promujące ideę polonistyki bez granic, ale uwzględniającą autonomię problemów krajowej polonistyki.

Organizatorzy proponują, aby VI Światowy Kongres Polonistów przebiegał pod hasłem: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, które precyzuje idee kongresów poprzednich („polonistyka bez granic”, „polonistyka wobec wyzwań współczesności”).

Weźmie w nim udział 360 osób – wybitnych polonistów, tłumaczy, osób żywo zainteresowanych losami i przyszłością języka polskiego reprezentujących wszystkie najważniejsze krajowe ośrodki akademickie oraz uniwersytety zagraniczne (Moskwa, Seul, Pekin, Paryż, Rzym, Sapporo, Tokio, Vancouver, Chicago, Oxford, Duszanbe, Baku, Lwów, Mińsk, Grodno, Kurytyba, Brasilia, Toronto, Edmonton, Lille, Lublana, Zagrzeb i inne).

Inauguracja VI Światowego Kongresu Polonistów odbędzie się 22 czerwca o godz. 13.00 w auli nr 8 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wezmą w niej udział m.in. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Jan Dziedziczak – sekretarz stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych i dyplomacji publicznej.

VI Światowy Kongres Polonistów to jedno z najważniejszych wydarzeń w skali świata  promujące Polskę, kulturę polską, język polski. W czasie Kongresu odbędzie się m.in. kilka spotkań panelowych i eksperckich z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz reprezentantów Instytutów Polskich i polskich placówek dyplomatycznych, które będą poświęcone nowelizacji Ustawy o języku polskim i sytuacji nauczania języka polskiego poza granicami kraju w szkołach oraz na uniwersytetach, a przede wszystkim promocji Polski i języka polskiego na świecie.

Organizatorami wydarzenia są Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz polonistyczne instytuty i katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kongres współorganizują Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN oraz Komitet Nauk o Kulturze PAN. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seven + 14 =

*