VI Międzynarodowa Konferencja Społeczno – Gospodarcza Aktywizacja Kobiet na Obszarach Wiejskich

28plakat 71 lipca w godzinach od 9:00 do 18:00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, mieszczącym się przy al. 29 Listopada 46 odbywać się będzie VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Społeczno – Gospodarcza Aktywizacja Kobiet na Obszarach Wiejskich”.

Konferencja objęta została honorowym patronatem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela, a także JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego, prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady.

Tematyka konferencji nawiązuje do wieloaspektowej aktywności i aktywizacji kobiet żyjących na obszarach wiejskich Europy. W ujęciu historycznym przedstawiona zostanie zmiana roli kobiet na terenach wiejskich. Omówione zostaną obserwowane nierówności społeczne i środowiskowe na obszarach wiejskich. Ważnym punktem konferencji będzie też przedstawienie możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i wzrost samozatrudnienia wśród kobiet.

Celem konferencji jest ułatwianie wymiany wiedzy i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wystąpienia teoretyczne prelegentów oraz praktyków.

Konferencja skierowana jest do reprezentantów jednostek i instytucji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich, reprezentantów doradztwa rolniczego, samorządu rolniczego, samorządu lokalnego, jednostek naukowych, wiejskich stowarzyszeń, szczególnie kół gospodyń wiejskich, ale głównie kobiet –przedsiębiorczych i działających na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, a także : Województwo Małopolskie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego — ZS. w UR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego W Karniowicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa — MOR, Agencja Rynku Rolnego — OT w Krakowie, Małopolska Izba Rolnicza, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — OR w Krakowie, Związek Młodzieży Wiejskiej — ZW w Małopolsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa — Polska Akademia Nauk, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 − 17 =

*