Sympozjum Fizyka w Ekonomii, Naukach Społecznych

Zapraszamy na 7. Ogólnopolskie Sympozjum FENS’14.

Tematyka Sympozjum obejmie metodykę i praktykę wykorzystywania w badaniach ekonomicznych, matematycznych i w inżynierii finansowej oraz naukach społecznych teorii i metod wywodzących się z nauk fizycznych.

Sympozjum, odbywające się w dniach 14-17 maja 2014 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, umożliwi szerokie zaprezentowanie osiągnięć badaczy polskich w tej dziedzinie.


Sympozjum Lubelskie kontynuuje tradycję poprzednich spotkań, które odbyły się w Gdańsku (2012), w Krakowie (2006), w Rzeszowie (2009), w Warszawie (2004, 2010) i we Wrocławiu (2007). Prace z tych sympozjów opublikowały renomowane Acta Physica Polonica A oraz Acta Physica Polonica B.

Tradycyjnie na sympozjum prezentowane są wyniki oryginalnych badań wykorzystujących fizykę statystyczną i modelowanie matematyczno-statystyczne oraz technologie informatyczne w analizach problemów ekonomicznych (ekonofizyka) i społecznych (socjofizyka). Podczas obrad wytwarza się naturalna atmosfera interdyscyplinarnych spotkań badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki (fizyka, matematyka, informatyka, ekonomia, socjologia), owocująca szeroką wymianą doświadczeń związanych z prowadzeniem tego typu prac naukowo-badawczych. Obecność przedstawicieli firm, instytucji i organizacji reprezentujących szeroko rozumiane środowisko biznesowe stwarza środowisku akademickiemu dodatkowe szanse innowacyjnego wykorzystania prezentowanych badań w gospodarce. Znaczenie nie do przecenienia ma popularyzacja nowych, interdyscyplinarnych i niewątpliwie perspektywicznych dziedzin wiedzy, jakimi są ekonofizyka i socjofizyka, wśród najmłodszych badaczy, studentów i doktorantów, zainteresowanych tą tematyką badań naukowych.

Data i miejsce

Instytucie Informatyki
UMCS w Lublinie
ul. Akademicka 9
20-033 Lublin

Kontakt z organizatorem

Damian Rusinek
fens@poczta.ptf.net.pl

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Marii Curie-Skłodkowskiej w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

11 + two =

*