Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych – możliwości i bariery

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy na konferencję pracowników nauki, studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, pracowników administracji, samorządowców, praktyków biznesu, a także tych wszystkich, którzy na co dzień zajmują się lub interesują poruszaną na spotkaniu problematyką.


Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

 1. Struktury partycypacji i podmiotowości w społeczeństwie polskim
  – demokratyzacja a partycypacja publiczna
  – dialog społeczny narzędziem planowania strategicznego
  – postawy obywatelskie polskich migrantów
  – prakseologiczne ujęcie kategorii podmiotowości
 2. Jakość życia i jego determinanty
  – wsparcie społeczne i/lub jego deterioracja
  – jakość życia społeczeństwa XXI wieku
  – czas wolny – wczoraj i dziś
  – relacje międzypokoleniowe – wielość perspektyw
  – czas dojrzałości – demograficzne uwarunkowania zmian społecznych
 3. Edukacja i nowe technologie
  – przemiany współczesnej edukacji
  – kształcenie ustawiczne odpowiedzią na wyzwania przyszłości
  – seniorzy kontra nowe technologie
  – czy innowacyjność to domena osób młodych
  – medialny wizerunek wieku człowieka
 4. Rynek pracy
  – ageizm na rynku pracy
  – problemy zatrudnieniowe osób młodych
  – prawne aspekty zatrudnienia
  – zarządzanie wiekiem – rozwiązania krajowe i zagraniczne
  – ruchliwość społeczna

Data i miejsce

17.10.2014 r., Wydział Nauk Społecznych, UW-M, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn

Kontakt z organizatorem

dr Elżbieta Subocz: tel. 600 664 206, elzbieta.subocz@uwm.edu.pl
mgr Magdalena Sternicka-Kowalska: tel. 602 173 376, magdalena.sternicka@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × four =

*