Rola edukacji w kreowaniu postaw proinnowacyjnych

Zapraszamy na konferencję naukową organizowana przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Konferencja organizowana jest przy udziale Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

V konferencja naukowo-techniczna z cyklu nauka-praktyce pt.: „Rola Edukacji w Kreowaniu Postaw Proinnowacyjnych w Przemyśle Spożywczym” organizowana jest w ramach obchodów XXXIX Wrocławskich Dni Nauki i Techniki.

Data i miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2013 roku w godz. 10:00-14:00 w Domu Technika we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, sala 104.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia proszę nadsyłać drogą elektroniczną (na załączonym formularzu zgłoszeniowym)
na adres e-mail: mailto:gabriela.haraf@ue.wroc.pl do dnia 20.09.2013 r.

Wygłoszenie najważniejszych tez referatu będzie mieć formę wystąpienia ustnego (przewidziany czas prezentacji – około 20 minut na każdy referat) w połączeniu z prezentacją multimedialną. Istnieje możliwość opublikowania rozszerzonej wersji wygłoszonych referatów w czasopiśmie Nauki Inżynierskie i Technologie. Czasopismo to jest indeksowane na liście MNiSW (lista B, poz. 890) i zgodnie z punktacją z dnia 20 grudnia 2012 roku ma przypisane 5 punktów.

Kontakt z organizatorem konferencji

Sekretarz konferencji:
dr inż. Gabriela Haraf
e-mail: mailto:gabriela.haraf@ue.wroc.pl
tel. (71) 36-80-265

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × one =

*