Razem przez zmiany

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej problematyce zmian w kształceniu nauczycieli specjalności: pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i wczesne nauczanie języka angielskiego.

Konferencja Naukowa upowszechniająca rezultaty projektu „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji” Razem poprzez zmiany w kształceniu praktycznym przyszłych nauczycieli. Konferencja podsumowuje i upowszechnia rezultaty projektu „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z Kolegium Nauczycielskim w Warszawie oraz Samodzielnym Terenowym Kołem nr 69 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w okresie od 15.10.2012 roku do 30.06.2014 roku.

Celem konferencji jest prezentacja efektów realizowanego projektu. Pragniemy także włączyć się w dyskusję na temat jakości kształcenia praktycznego studentów/tek przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom wzmacniania współpracy pomiędzy uczelniami kształcącymi nauczycieli i instytucjami edukacyjnymi – miejscami praktyk studenckich. Interesują nas sposoby rozwijania kompetencji zawodowych studentów/tek w zakresie organizacji pracy nauczycieli w przedszkolach i szkołach, pracy metodą projektu, diagnozowania dzieci oraz organizacji działań wspierających ich rozwój, rozwiązywania problemów wychowawczych, skutecznej komunikacji z rodzicami. Nie mniej ważny obszar dyskusji stanowią metody i formy podnoszenia kompetencji nauczycieli/lek w zakresie planowania, organizowania, wspierania i ewaluacji działań praktykantów/tek.
Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych i nauczycieli/lek akademickich, przedstawicieli władz oświatowych centralnych i samorządowych, organizacji pozarządowych, dyrektorów/rek i nauczycieli/lek przedszkoli i klas początkowych oraz studentów/tek przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program

  1. Prezentacja założeń projektu „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji”.
  2. Nowe programy kształcenia przyszłych nauczycieli/lek na Wydziale Pedagogicznym, Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie – refleksja nad wspólną pracą w grupach eksperckich.
  3. Praktyczne kształcenie przyszłych nauczycieli w Portugalii i Szwecji – refleksja nad doświadczeniami z wyjazdów studyjnych.
  4. Podstawa programowa a metoda projektu – refleksja nad realizacją praktyk pedagogicznych
  5. Zmiany w kształceniu nauczycieli z perspektywy uczestników/czek projektu.
  6. Nauczyciele jako badacze instytucji edukacyjnych – tworzenie przestrzeni dla rozwoju zawodowego.
  7. Kształcenia nauczycieli wobec nowych wyzwań rynku pracy i środowiska lokalnego.

Data i miejsce

6 czerwca 2014 r., 10:00-16:00, Warszawa
Cetrum Konferencyjne Kopernika, ul. M. Kopernika 30

Kontakt z organizatorem

Barbara Wałecka
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty − 5 =

*