Przedsiębiorstwo przemysłowe jako fundament gospodarki

V międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce nt. „Przedsiębiorstwo przemysłowe jako fundament gospodarki” odbędzie się już 13 marca w SGH.

Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Rynków i Konkurencji (we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz przedsiębiorcami).

Udział w konferencji można zgłosić do 28. lutego 2014 r. na adres: ijastrz@sgh.waw.pl

Opłaty

  • opłata konferencyjna (udział ze zgłoszeniem referatu do publikacji): 700 zł,
  • opłata konferencyjna (udział bez zgłoszenia referatu): 300 zł
  • zgłoszenie referatu do publikacji (bez udziału w konferencji): 500 zł

Uwaga: pracownicy, doktoranci, studenci i słuchacze studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nie wnoszą żadnych opłat.

Referaty: zgłoszenie zamiaru przygotowania referatu, z podaniem jego tytułu i streszczenia (do 0,5 strony) powinno nastąpić (w formie elektronicznej na adres mariuszsagan@wp.pl) do 28. lutego 2014 r. Referaty mogą zostać opublikowane w Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie (8 pkt) lub książce. Decyzja w sprawie zakwalifikowania referatu do publikacji zostanie podjęta i zwrotnie przekazana niezwłocznie po zakończeniu konferencji.

Książka: jako praca zbiorowa zostanie wydana po konferencji. Jej rozdziałami będą referaty zakwalifikowane przez redaktorów naukowych książki (redaktorami naukowymi będą: prof. dr hab. Roman Sobiecki i dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch). Termin składania tekstów (objętość 1 arkusz wydawniczy), uwzględniających rezultaty naukowe konferencji (w formie elektronicznej na powyższy adres) upłynie 30. kwietnia 2014 r.

Data i miejsce

Termin: 13 marca 2014 roku, godz. 9:30-18:00.
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, budynek G, aula VII.

Więcej informacji: www.sgh.waw.pl

Poznaj uczelnię: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eight − 7 =

*