Przedsiębiorstwo przemysłowe jako fundament gospodarki

V międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce nt. „Przedsiębiorstwo przemysłowe jako fundament gospodarki” odbędzie się już 13 marca w SGH.

Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Rynków i Konkurencji (we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz przedsiębiorcami).

Czytaj dalej

Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?

Konferencja „Zwierzęta i ich ludzie” wychodzi naprzeciw uwidaczniającej się w Polsce i Europie Środkowowschodniej potrzebie analizowania zachodzących w kulturze przemian w szerszej, nieantropocentrycznej perspektywie, koncentrując się na koncepcjach filozoficznych, tekstach literackich i pracach artystycznych

W ostatnich latach coraz bardziej widoczne staje się zainteresowanie rozmaitymi kontekstami oddziaływania animal studies w kulturze współczesnej.

Czytaj dalej

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

25 kwietnia 2014 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego

Profesor uznawany jest za twórcę poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Honorowy patronat nad Konferencją objął J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia.

Czytaj dalej

Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w V konferencji naukowej z cyklu. Polityka spójności Unii Europejskiej – cele, efekty realizacji, problemy do dyskusji Unia Europejska w 10 lat po wdrożeniu w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Tematyka konferencji dotyczy teoretycznych i praktycznych aspektów polityki spójności w okresie 2004-2013 w ujęciu ponadnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Organizatorzy oczekują, że społeczny, gospodarczy i terytorialny wymiar polityki spójności będzie oceniany przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, funkcjonowania rynku pracy, procesów innowacji, przedsiębiorczości, integracji społecznej, zróżnicowań rozwoju.

Czytaj dalej

Umiejętności piętnastolatków PISA

Konferencja naukowa pt. „Umiejętności piętnastolatków PISA 2012”, podczas której omówione zostaną wyniki cyklicznego międzynarodowego badania Programme for International Student Assessment dotyczące stanu wiedzy i umiejętności polskich gimnazjalistów

W badaniu wzięło udział ponad pół miliona uczniów gimnazjów z 65 państw. Badanie organizowane jest przez OECD od 2000 r.

PISA sprawdza umiejętności 15-latków w trzech obszarach: umiejętności matematycznych, czytania i interpretacji oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. Jest jednym z najważniejszych projektów badawczych na świecie, uważanym powszechnie za istotny miernik poziomu edukacji. Daje możliwości prześledzenia przemian zachodzących w polskiej edukacji w ostatnich kilkunastu latach.

Czytaj dalej

Etyka i polityka compliance w firmie

Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza do udziału w konferencji nt. „Etyka i polityka compliance w firmie”

Partnerem konferencji jest firma Ernst&Young.

Polityka compliance jest tym instrumentem zarządzania, który coraz częściej uwzględnia się w działalności dużych i średnich firm, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego. 

Czytaj dalej

Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej

XI konferencja naukowa „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – Research & Development in Power Engineering” już niebawem w Politechnice Warszawskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Konferencji PBEC, która odbędzie się w Warszawie w dniach 10–13 grudnia 2013 r., pod Honorowym Patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej.

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, przy współudziale Komitetów Problemów Energetyki oraz Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, w porozumieniu z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska organizuje w Warszawie w dniach 10–13 grudnia 2013 r.

Czytaj dalej