Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fostering human rights among European (external and internal) policies”

W dniach 21-22 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa podsumowująca wyniki badań projektu badawczego „Fostering human rights among European (external and internal) policies” (fp7-frame.eu) zorganizowana przez zespół grantu FRAME, w skład którego wchodzi grupa naukowców z Katedry Prawa Konstytucyjnego WPIA UAM pod kierownictwem prof. dr hab. Zdzisława Kędzi oraz Poznańskiego Centrum Praw Człowieka PAN.

Celem wspomnianej Konferencji jest podsumowanie wyników badań dotyczących roli Unii Europejskiej jako aktywnego uczestnika mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka ONZ oraz jako partnera dla regionalnych systemów ochrony praw człowieka zarówno w Europie, jak i poza nią. Temat naszego wydarzenia w bezpośredni sposób dotyczy obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz skuteczności mechanizmów ochrony przysługujących im praw i wolności. Ponadto organizowane przedsięwzięcie stanowić będzie okazję do refleksji nad przyszłością badań nad rolą Unii Europejskiej w ochronie praw człowieka na arenie międzynarodowej, a także w poszczególnych państwach członkowskich.

Nasza Konferencja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, od przedstawicieli środowiska naukowego poprzez polityków, reprezentantów organizacji pozarządowych oraz świata mediów. Wśród zaproszonych Prelegentów znaleźli się między innymi: prof. Roman Kuźniar, amb. dr Marek Prawda, amb. dr Achilles R. Henczel, prof. Hanna Suchocka, prof. Zdzisław Kędzia, prof. Anna Wyrozumska oraz prof. Hanna Machińska. Jednym z elementów naszego przedsięwzięcia będzie również tzw. panel medialny, podczas którego nasi  akademiccy prelegenci będą mieli okazję do wymiany poglądów z dziennikarzami/dziennikarkami oraz organizacjami pozarządowymi.

Wspomniana Konferencja stanowi podsumowanie dorobku projektu badawczego FRAME, który był realizowany latach 2013-2017 przez konsorcjum 13 europejskich i 6 pozaeuropejskich jednostek naukowych pod przewodnictwem Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz EIUC – European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (Wenecja). Łącznie w projekt zostało zaangażowanych jest ponad 100 naukowców i ekspertów z dziedzin praw człowieka i polityki międzynarodowej.

Celem projektu było sformułowanie strategii Unii Europejskiego w zakresie ochrony praw człowieka w wymiarze zarówno wewnętrznym (instytucji unijnych i państw członkowskich) jak i zewnętrznym (postawy UE wobec innych organizacji międzynarodowych, państw i podmiotów aktywnych w dziedzinie ochrony praw człowieka). W ramach konsorcjum naukowego działała V Grupa Tematyczna pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Zdzisława Kędzi z Wydziału Prawa i Administracji UAM. Zespół, w którego skład weszli także specjaliści z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, zajmował się analizą relacji pomiędzy UE a ONZ i regionalnymi organizacjami międzynarodowymi (m.in. Radą Europy, Unią Afrykańską, Ligą Arabską i innymi) w zakresie ochrony praw człowieka. Zadaniem V Grupy Tematycznej było ustalenie zarówno obecnego kształtu tych relacji, jak i wypracowanie rekomendacji i rozwiązań pozwalających na uskutecznienie działań UE. W ramach tych prac poznański zespół współpracował ze specjalistami z EIUC, a także z uniwersytetów w Leuven, Nottingham, Bilbao, Wiednia, a także z Maroka, Pretorii, Limy, i Bangkoku.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na jego stronie internetowej: www.fp7-frame.eu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 − 10 =

*