Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy

W piątek, 4 lipca br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (al. 29 Listopada 46) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”.

Głównym organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Rolniczy- Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie.

Udział w Konferencji zapowiedzieli między innymi:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki
 • Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza, Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Sowy oraz JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady.

 • 9:00 Rejestracja uczestników Konferencji, serwis kawowy
  10:30 cie Konferencji ci przez JM Rektora UR w Krakowie podzimierza Sady
  Wystąpienia:
  – Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  – Władysława Kosiniaka-Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  – Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego
  – Czesława Siekierskiego Posła do Parlamentu Europejskiego
 • 10:30-11:00 prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, UMK w Toruniu Co sygnalizują wybory edukacyjne i dylematy życiowe wiejskiej młodzieży
 • 11:00-11:30 Przerwa kawowa
  11:30-13:30 Sesja plenarna
  – Dr hab. Józef Kania, prof. UR w Krakowie Młodzi rolnicy w gospodarstwach rodzinnych Unii Europejskiej
  – Dr Avelio Marini, Włochy WIGWAM lokalne społeczności — nowy wymiar lokalnego I zrównowazonego rozwoju na obszarach wiejskich
  – Dr Monica Tudor, dr Cecylia Alexandri, Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Rumunia Kapitał ludzki — potencjalne ryzyko dla obszarów wiejskich Rumunii
  dzynarodowego. y w Europie
 • 15:00 Obiad
 • 16:30 Sesja Ekonomiczna
  – Dr Snezhana Blagoeva, dr Christina Jordanowa, MRiŻ w Bułgarii Wsparcie dla małych rolników (małych gospo-darstw rolnych) w Bułgarii przez instrumenty WPR — I filar
  – Dr Martin Barthel, Uniwersytet Wschodniej Finlandii Opowieść o peryferiach — dyskusja nad poprawą sytuacji ekonomicznej peryferyjnego regionu przemyskiego
  – Prof. dr hab. Wiesław Musiał, UR w Krakowie Małe gospodarstwa w nowej Wspólnej Polityce Rolnej
  – Dr Zofia Sawicka, Uniwersytet Warszawski Młodzież w odnowionej wsi — małopolskie pro-gramy odnowy miejscowości
  – Mgr Jarosław Wojtowicz, ARiMR Wsparcie dla młodych rolników w PROW 2007-2013 na terenach Polski południowo-wschodniej
 • 16:30 eczna
  – Prof. Tetyana Kalna-Dubinyuk, Narodowy Uni-wersytet życia i nauk o środowisku, Ukraina Problemy społeczne i ekonomiczne młodzieży na obszarach wiejskich Europy
  – Dr Magdalena Kowalska, prof. Emilia Jani-gova, doc. Alena Novotna, UR w Krakowie, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja Młodzież wiejska w systemie pomocy społecznej w Polsce i na Słowacji
  – Mgr Tamás Csiszár, Węgry Problemy młodych ludzi na obszarach wiejskich Węgier i możliwe rozwiązania
  – Dr Bartłomiej Gołek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie O potrzebie samokształcenie i samowychowywa-nia młodzieży (refleksje związane ze środowi-skiem wiejskim)
 • 17:00 Przerwa kawowa
  18:00 Sesja Ekonomiczna
  – Dr inż. Piotr Cymanow, UR w Krakowie Migracje ludności wiejskiej w kontekście rozdrobnienia agrarnego Polski południowo-wschodniej
  – Dr inż. Tomasz Wojewodzic, UR w Krakowie Środowiskowe aspekty likwidacji drobnych gospodarstw rolnych — zarys problemu
  – Dr inż. Łukasz Paluch , dr inż. Wojciech Sroka, UR w Krakowie Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich Małopolski, a perspektywy przekazania gospodarstwa rolnego następcy — studium przypadku
  – Prof. Anna Żilova, dr Viera Bednarova, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja Prawa dzieci i młodzieży na Słowacji w zakresie podejmowania pracy zarobkowej
 • 18:00 eczna
  – Dr Łukasz Hajduk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Mapa formalnych i nieformalnych organizacji młodzieżowych na wsi. Na przykładzie Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
  – Dr Agata Kiluk, AWF w Krakowie Rola szkoły w usuwaniu socjoekonomicznych barier w edukacji (na przykładzie wiejskich szkół podstawowych)
  – Dr inż. Jacek Puchała, UR w Krakowie Znaczenie Lokalnych Grup Działania dla podnoszenia jakości życia dzieci i młodzieży
  – Dr inż. Mariusz Dacko, UR w Krakowie Kształtowanie struktury obszarowej polskiego rolnictwa — spojrzenie systemowe
 • 18:00-18:30 Dyskusja i zakończenie konferencji

Data i miejsce

4 lipca 2014 r., Centrum Kongresowe, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. 29. Listopada 46

Kontakt z organizatorem

dr inż. Ewa Tyran
e-mail: Conf2014@ur.krakow.pl
012 662 43 71

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one + 3 =

*