Międzynarodowa konferencja naukowa o współpracy państw regionu międzymorza

Już 6 lipca br. na Uczelni Łazarskiego rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa pt. „The Intermarium in the 21st Century: Visions, Architectures, Feasibilities”. Podczas spotkania eksperci dyskutować będą o zagadnieniach dotyczących problemów geopolitycznych, kwestii bezpieczeństwa oraz polityki, ekonomii i kultury krajów obszaru Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne. Organizatorem jest Katedra Badań nad Polityką Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Wzrost znaczenia sceptycznych nastrojów względem dalszej integracji europejskiej, a także poglądów przeciwnych globalizacji w połączeniu z agresywną polityką międzynarodową Federacji Rosyjskiej, przyczyniły się do odrodzenia idei bliższej współpracy regionalnej wśród elit politycznych Europy Środkowej i Wschodniej. Koncepcja, powstała jeszcze przed I wojną światową, zakłada współpracę krajów regionu Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne, stanowiąc historyczny fundament do obecnych i przyszłych relacji tychże państw.

Celem konferencji jest omówienie kwestii związanych z problemami geopolitycznymi regionu, zagadnień bezpieczeństwa, a także kultury, ekonomii i polityki Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencję otworzy wystąpienie prof. Bogny Gawrońskiej-Nowak, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz dr Spasimira Domaradzkiego, Kierownika Katedry Badań nad Polityką.

W ramach programu międzynarodowej konferencji naukowej udało nam się zgromadzić badaczy z Europy Środkowej i Wschodniej. W trakcie dwóch dni wydarzenia koncepcja współpracy krajów Międzymorza zostanie omówiona zarówno z perspektywy wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Poruszone zostaną także współczesne wyzwania oraz aspekty ekonomiczne i społeczne czekające na kraje tego regionu — mówi dr Spasimir Domaradzki, Kierownik Katedry Badań nad Polityką Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Konferencja została podzielona na cztery panele dyskusyjne, w których głos zabierze łącznie piętnastu przedstawicieli świata nauki z Polski, Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Rumunii, Belgii m.in.: z Instytutu Współpracy Euroatlantyckiej w Kijowie oraz trzech polskich uczelni wyższych, w tym z Uczelni Łazarskiego. Część oficjalna zakończy się rozmową przy okrągłym stole i podsumowaniem konferencji.

W trakcie wydarzenia omówiony zostanie szereg różnorodnych aspektów związanych z koncepcją kooperacji państw z regionu Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne. Ważne jest również to, że zbiegnie się ona z wizytą amerykańskiego prezydenta, Donalda Trumpa, w Polsce, co także będzie stanowiło ciekawy punkt odniesienia do rozmów.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.lazarski.pl.

Konferencja jest otwarta dla mediów.

Termin: czwartek-piątek, 6-7 lipca 2017 r., godz. 12.00-18:00.

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, aula 130.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fourteen + nineteen =

*