Miasto w procesie przemian – od czasów nowożytnych po współczesność

Doktoranckie Koło Naukowe Historii XIX i XX wieku im. Adama Galosa ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Miasto w procesie przemian – od czasów nowożytnych po współczesność, która odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 8-10 czerwca 2017 roku.

Intencją organizatorów będzie zwrócenie uwagi na zachowania mieszkańców wobec zmian  zachodzących w przestrzeni miejskiej, którą charakteryzował brak stałości głównie ze względu na postępującą od czasów nowożytnych urbanizację i globalizację.

Doktoranci proponują, aby czerwcowe obrady skupić wokół następujących kwestii:

1) władza i obywatele,

zachęcamy do podjęcia rozważań odnoszących się do relacji między władzą państwową a samorządem komunalnym oraz stosunków obu tych władz do mieszkańców miast; ważnym aspektem będzie oddziaływanie polityki prowadzonej przez urzędników różnego szczebla na higienę, zdrowie, bezpieczeństwo, sądownictwo, kulturę (edukacja, sztuka, moda), obyczajowość (poglądy, mentalność, wartości) czy relacje interpersonalne (klientyzm, rywalizacja, konflikty interesów); równie interesujące będzie zagadnienie emancypacji politycznej i społecznej różnych grup mieszkańców;

2) kontakty międzykulturowe,

miasto było (i jest) obszarem stałego napływu ludzi z zewnątrz; wystarczy przypomnieć historię osadnictwa żydowskiegoczy XIX i XX-wieczne migracje; stąd  przestrzeń miejską cechowała wielokulturowość na wielu płaszczyznach: publicznej, prywatnej, intymnej; motywem przewodnim tej części konferencji będą relacje z migrantami oraz współżycie różnych grup narodowościowych, wyznaniowych i kulturowych: ich adaptacja,  asymilacja czy integracja;

3) między ideałem a rzeczywistością,

ludzie od zawsze tworzyli wizję „miasta idealnego”: Atlantydy, Niebiańskiego Jeruzalem, campanellowskiego Miasta Słońca, Czandigarh Le Corbusiera, Brasilię Niemayera, aż po dzisiejszy Jin-Jin-Ji; przedmiotem dyskusji chcielibyśmy uczynić wyobrażenia o mieście idealnym oraz rzeczywiście mające miejsce przeobrażenia przestrzeni miejskiej, ale także konsekwencje ‘ekspansji’ miasta na tereny podmiejskie oraz wpływ urbanizacji i przemian gospodarczych na życie codzienne.

Chcemy, aby wyżej wymienione zagadnienia wyznaczyły główne kierunki dyskusji i posłużyły Państwu jako inspiracje, jakkolwiek namawiamy do nadsyłania także innych propozycji odnoszących się do tematu konferencji.

Zależy nam na interdyscyplinarności obrad, dlatego zaproszenie kierujemy do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: historyków, historyków sztuki, architektów, urbanistów, etnologów, antropologów, kulturoznawców, socjologów, literaturoznawców, psychologów itd.

Języki konferencji: polski, angielski

Abstrakty (w  języku polskim lub angielskim) prosimy dostarczyć do 17 stycznia 2017 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: www.cityandtheprocessoftransition.wufoo.com.

Zgłoszenia zostaną przekazane do oceny pracownikom naukowym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Informację o przyjęciu/odrzuceniu referatu otrzymają Państwo do 1 marca 2017 roku.

Z uwagi na to, iż staramy się o pełne dofinansowanie konferencji, informacja o ewentualnej opłacie konferencyjnej podana zostanie wraz z decyzją o przyjęciu referatu.

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną:

Rada naukowa:

  • dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr,
  • prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz,
  • dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. UWr,
  • prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold,
  • dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr.

Zapraszamy również do śledzenia strony internetowej: www.miastowprocesieprzemian.wordpress.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

12 − three =

*