Kształcenie przez całe życie, perspektywy i nadzieje

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kształcenie przez całe życie, perspektywy i nadzieje” już 13 grudnia 2013 r. w Sieradzu

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Kształcenie przez całe życie, perspektywy i nadzieje organizowaną przez Wyższą Szkołę Humanistyczno- Ekonomiczną w Sieradzu w dniu 13 XII 2013 r.


Współczesny świat wymaga od nas ciągłej aktualizacji wiedzy oraz umiejętności. Aby nadążyć za zmianami, szybkim tempem życia oraz nowymi modelami człowieka XXI wieku pojawia się potrzeba ustawicznego przystosowywania się jednostki do otaczającego ją środowiska. Kształcenie przez całe życie jest jedną z propozycji sprostania wyzwaniom przeobrażeń kulturowych, gospodarczych, ekonomicznych oraz ciągłemu rozwojowi technologii informacyjnych. Kształcenie ustawiczne jest warunkiem wyrównania szans edukacyjnych, bezpiecznego życia, a także podniesienia jakości funkcjonowania dzisiejszego człowieka. Żyjemy bowiem w dobie globalizacji i rewolucji technologicznej, która zmienia nasz świat, sposób myślenia i postępowania. Dlatego proponuję Państwu dyskusję dotyczącą nauki przez całe życie, żywiąc nadzieję, iż kolejne nasze spotkanie będzie okazją do wymiany nowych pomysłów i propozycji kształcenia wobec zmian zachodzących we współczesnym świecie. W związku z tym zapraszamy do wspólnej debaty: pedagogów, psychologów, socjologów, filozofów, teologów, historyków, prawników, ekonomistów, politologów, kulturoznawców – dr Joanna Swędrak, Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu

Komitet naukowy konferencji

 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Wieczorek – Uniwersytet Śląski, WSHE Sieradz
 • prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Borzucka – Sitkiewicz – Uniwersytet Śląski, WSHE Sieradz
 • prof. nadzw. dr hab. Joanna Madalińska – Michalak, Uniwersytet Łódzki, WSHE Sieradz
 • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wiak – Katolicki Uniwersytet Lubelski, WSHE Sieradz
 • prof. nadz. dr hab. Krzysztof Kowalik – Politechnika Opolska
 • dr Anna Gawron-Skarbek – Uniwersytet Medyczny Łódź, WSHE Sieradz
 • dr Elżbieta Woźnicka – AHE Łódź, WSHE Sieradz
 • dr Rafał Adamczewski – WSHE Sieradz
 • dr Zygmunt Kołodziej – AHE Łódź, WSHE Sieradz
 • dr Leszek Kuras – AHE Łódź, WSHE Sieradz
 • dr Stanisław Leszto – UJK w Kielcach, WSHE Sieradz
 • dr Jakub Bartoszewski – WSZ w Koninie,
 • mgr Anna Bartoszewska – Sąd Okręgowy w Sieradzu

Komitet organizacyjny konferencji

 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr Joanna Swędrak,
 • Członkowie: dr Rafał Adamczewski, mgr Anna Kubiak, mgr Paulina Kulińska, mgr Ewelina Dobrzyńska.
Warunki uczestnictwa w konferencji naukowej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kształcenie przez całe życie, perspektywy i nadzieje
Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce konferencje) do dnia 06 XII 2013 r. na adres: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Mickiewicza 6; 98-200 Sieradz, bądź na adres mailowy: konferencjewshe@gmail.com oraz dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 250 zł. na rachunek bankowy: KREDYT BANK S.A II Oddział w Łodzi Nr 08 1500 1546 1215 4004 5253 0000 do dnia 06 XII 2013r. z dopiskiem „zgłoszenie – konferencja Kształcenie przez całe życie, perspektywy i nadzieje”.

Kontakt z organizatorem konferencji

Uczestnicy konferencji mają możliwość zarezerwowania miejsca noclegowego
w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, tel. (0 43) 822 50 76, e-mail: kontakt@bursa.sieradz.pl

Poznaj uczelnię: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ten + 10 =

*