Krzem i jego pochodne – poznański mariaż światowej nauki i przemysłu (biznesu)

WChUAM_smMiędzynarodowa konferencja 8th European Silicon Days (8 Europejskie Dni Krzemu), organizowana jest przez Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznański Parkiem Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Sympozjum odbędzie się w  dniach 28-31 sierpnia 2016 roku na kampusie Morasko i stanowić będzie znakomitą platformę do wymiany informacji, prezentacji najnowszych wyników badań oraz nawiązania bezcennych relacji pomiędzy jednostkami naukowymi i wiodącymi firmami przemysłowymi.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. dr hab. Bogdan Marciniec. Konferencja odbywa się cyklicznie i będzie kontynuacją bardzo owocnych spotkań światowej klasy naukowców z przemysłem realizowanych w ramach poprzednich edycji sympozjum. European Silicon Days zostały zainicjowane w 2001 roku w Monachium przez WACKER Chemie AG.. Ostatnie odbyły się w 2014 roku w Berlinie (organizowane wspólne z 17th International Symposium on Silicon Chemistry), w Lyonie (2012r.) i w Wiedniu (2009).

Celem spotkania jest zintensyfikowanie dialogu pomiędzy nauką i biznesem w wyniku, którego rozwinie się potencjał innowacyjny naszego kraju. W nowo utworzonym Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu – multidyscyplinarnym centrum badawczym ukierunkowanym na projektowanie, syntezę i charakterystykę nowych materiałów i biomateriałów o szerokich zastosowaniach, stworzone zostało forum wymiany pomysłów i idei pomiędzy światowej sławy badaczami oraz młodymi naukowcami w dziedzinie krzemu i jego związków.

Wysoki poziom naukowy organizowanego w Poznaniu sympozjum gwarantują najwyższej klasy wykładowcy (m. in. Prof. Prof. Krzysztof Matyjaszewski, Matthias Driess, Matthias Wagner, Nicola Hüsing, Alexander C. Filippou i wielu innych). W Międzynarodowym Komitecie Doradczym Sympozjum uczestniczy 14 wybitnych reprezentantów nauki i przemysłu chemicznego z Europy. Oczekiwanych jest ponad 250 uczestników z 18 krajów Europy, Ameryki i Azji.

Program konferencji przewiduje wygłoszenie 5 wykładów plenarnych (plenary lectures), 10 wykładów na zaproszenie (invited lectures) oraz 36 krótkich wykładów (oral communications). Specyfiką sympozjum jest nie tylko prezentowanie najnowszych wyników przez wybitnych uczonych, ale także przez przedstawicieli przemysłu, który decyduje o rozwoju głównych kierunków w chemii krzemu. Taka wymiana idei pomiędzy naukowcami i biznesem jest kluczową rolą organizowanego w Poznaniu sympozjum.

Istotną zaletą organizowanych cyklicznie Europejskich Dni Krzemu jest obecność szerokiej reprezentacji różnych gałęzi przemysłu związanego z produkcją, przetwórstwem i zastosowaniem silikonów i innych produktów zawierających krzem. Obecność międzynarodowych firm i koncernów chemicznych umożliwi zintensyfikowanie dialogu pomiędzy nauką i biznesem. Program sympozjum uświetniony zostanie także ceremonią wręczenia prestiżowej WACKER Silicone Award, którą otrzyma Profesor Alexander Filippou z Uniwersytetu w Bonn. Wartościowymi nagrodami uhonorowani zostaną także młodzi naukowcy prezentujący najciekawsze wyniki badań.

Tak duże zgromadzenie wybitnych przedstawicieli nauki w naszym kraju jest prestiżowym i  wyjątkowym wydarzeniem, które stwarza młodym chemikom oraz technologom z Polski możliwość kontaktu z ekspertami z zakresu chemii krzemu z całego świata (głównie z Europy).

OMP_sm

Ideą sympozjum jest stworzenie dogodnych warunków uczestnictwa, zwłaszcza dla młodych naukowców, dzięki niskim opłatom konferencyjnym, które dają im możliwość poszerzania horyzontów i szukania inspiracji do dalszych badań. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia finansowego wielkich przemysłowych kompanii: zajmujących się produkcją materiałów i związków krzemu: Bluestar Silicones, Evonik Industtries AG, Momentive Performance Materials GmbH, Wacker Chemie AG, Gelest Inc. abcr GmbH, a także polskich firm takich jak Synthos SA, czy Mettler-Toledo Sp. z.o.o.

Organizatorom zależy na stworzeniu wizerunku Polski, jako kraju o nowoczesnym, świadomym podejściu do konieczności rozwoju nauki i techniki na drodze współpracy uczelni i instytutów z przemysłowymi ośrodkami badawczymi w obszarze chemii i technologii związków krzemu. Ten fakt będzie zapewne dodatkowym, pozanaukowym i wymiernym sukcesem konferencji, który wpisuje się w strategię promocji naszego kraju i regionu.

Szczegółowy program Konferencji znajduje się na stronie www.8esd.home.amu.edu.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × 2 =

*