Konferencja pt. „Koniec negocjacji – czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn”

Serdecznie zapraszamy na briefing prasowy poprzedzający podsumowanie międzynarodowego projektu badawczego zatytułowanego „Close the Deal – Fill the Gap”, który odbędzie się w środę 16 listopada br. o godzinie 10:30 w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji (sala 1.1 ul. Bankowa 11B, Katowice).

W briefingu udział wezmą Prof. Barbara Mikołajczyk oraz dr Urszula Torbus z Uniwersytetu Śląskiego – które przybliżą wnioski z projektu. Magdalena Kuruś z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, która przybliży temat „Dyskryminacja ze względu na płeć z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich” oraz Halina Potocka, która przedstawi doświadczenia z projektu Równe płace, równa emerytura.

Konferencja odbędzie się w środę 16 listopada 2016 roku w godzinach od 11.00 do 16.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11b, aula nr 6). Tytułem konferencji będzie „Koniec negocjacji – czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn”. Celem spotkania jest podsumowanie projektu naukowo-badawczego zatytułowanego „Close the Deal – Fill the Gap”, realizowanego od grudnia 2014 do listopada 2016 roku przez zespół pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego wraz z zespołami reprezentującymi Uniwersytet w Weronie, Queen Mary University of London, University of the West of England w Bristolu oraz Istituto Ricerche Economiche e Sociali w Rzymie. Ze strony polskiej partnerami społecznymi projektu są Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim oraz Związek Zawodowy Górników w Polsce.

Projekt „Close the Deal – Fill the Gap” realizowano w trzech krajach partnerskich – Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Polsce – wybranych m.in. ze względu na kontrastujące modele stosunków przemysłowych, systemy negocjacji zbiorowych oraz zasięg układów zbiorowych. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było opracowanie wytycznych mogących wspierać związki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców oraz przedsiębiorstwa w negocjowaniu porozumienia w kwestiach związanych z tzw. luką płacową.

Konferencja, która odbędzie się w Uniwersytecie Śląskim, jest jednym z czterech wydarzeń podsumowujących międzynarodowy projekt i prezentujących uzyskane wyniki. Pozostałe trzy spotkania odbędą się w Londynie, Brukseli oraz Rzymie.

W sesji otwierającej konferencję na Wydziale  Prawa i Administracji UŚ udział wezmą prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, dziekan prof. dr hab. Czesław Martysz oraz prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, która wraz z zespołem projektowym przedstawi cele i etapy realizacji projektu „Close the Deal – Fill the Gap”.

Wystąpienia prelegentów zostały podzielone na sesje tematyczne poświęcone tzw. luce płacowej z perspektywy społecznej, ekonomicznej i prawnej. W pierwszej części wydarzenia prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz oraz dr Jolanta Klimczak z Wydziału Nauk Społecznych wygłoszą wykład nt. „Społeczno-kulturowych uwarunkowań nierówności zawodowej kobiet i mężczyzn i ich konsekwencji dla rynku pracy”.

W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny, podczas którego przedstawione zostaną m.in. wytyczne dla związków zawodowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, które biorą udział w negocjacjach, realizują politykę płacową, a także dla organizacji specjalizujących się w przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Wytyczne opracowane w ramach projektu „Close the Deal – Fill the Gap”, broszura informacyjna oraz szczegółowe informacje o projekcie i konferencji dostępne są na stronie: www.fillthegap.eu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 4 =

*