Konferencja naukowa „Funkcjonowanie stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych w świetle zmian legislacyjnych. Dylematy i wyzwania”

Zapraszamy na konferencję naukową „Funkcjonowanie stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych w świetle zmian legislacyjnych. Dylematy i wyzwania„. Odbędzie się ona 1 czerwca 2016 r. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (Al. Kilińskiego 12, budynek E, sala korkowa), początek: godz. 9:00.

Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych zmian legislacyjnych w zakresie ustawy- Prawo o stowarzyszeniach, dokonanych (pod patronatem dotychczasowej Kancelarii Prezydenta RP) w wyniku nowelizacji z 2015 r. Poprzez analizę przedmiotowych zagadnień dot. form partycypacji społecznej określonych mocą ww. ustawy, a także wymianę doświadczeń różnych środowisk społecznych, konferencja przyczyni się do pogłębienia wiedzy w aspekcie wprowadzanych po 20 maja br. zmian legislacyjnych w Prawie stowarzyszeniowym.

Pomimo bowiem względnie stabilnego funkcjonowania ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z 1989 r. narastające w ciągu 26 – letniego okresu jej obowiązywania problemy, związane zarówno z praktyką stosowania poszczególnych przepisów, jak i brakiem niektórych rozwiązań prawnych potrzebnych zrzeszającym się obywatelom, dały asumpt do wprowadzenia niezbędnych w tym przedmiocie zmian – które ułatwiają realizację konstytucyjnie zagwarantowanej wolności zrzeszania się, a także usuwają zbędne ograniczenia zarówno materialnoprawne, jak i formalnoprawne tej ustawy.
Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele środowisk naukowych zajmujących się m.in. tematyką stowarzyszeniową, a także przedstawiciele organizacji społecznych.

KLUCZOWE PANELE TEMATYCZNE KONFERENCJI:


Panel I: Prawne problemy funkcjonowania stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych w Polsce
1. „Legislacyjno – prawne konotacje wokół konstrukcji stowarzyszeń zwykłych w Polsce” – dr Edyta Hadrowicz
;
2. „Prawo do zrzeszania się w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” – dr Agata Skorek.

Panel II: Praktyczne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych w Polsce
1. „NGO a edukacja ustawiczna” – mgr inż. Mariusz Portalski;
2. „Praktyczne aspekty funkcjonowania organów stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłego” – dr Rafał Kania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × three =

*