Archiwa kategorii: unia europejska

Konferencje naukowe o tematyce: Unia Europejska organizowane w Polsce przez jednostki naukowe. Aktualne informacje o organizowanych konferencjach, seminariach, wykładach i warsztatach.

Wrześniowe warsztaty dla naukowców aplikujących o granty ERC

Warsztaty_ERC_3Badacze, którzy chcą aplikować o prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), mogą we wrześniu wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Polską Akademię Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Czytaj dalej

Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w V konferencji naukowej z cyklu. Polityka spójności Unii Europejskiej – cele, efekty realizacji, problemy do dyskusji Unia Europejska w 10 lat po wdrożeniu w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Tematyka konferencji dotyczy teoretycznych i praktycznych aspektów polityki spójności w okresie 2004-2013 w ujęciu ponadnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Organizatorzy oczekują, że społeczny, gospodarczy i terytorialny wymiar polityki spójności będzie oceniany przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, funkcjonowania rynku pracy, procesów innowacji, przedsiębiorczości, integracji społecznej, zróżnicowań rozwoju.

Czytaj dalej