Archiwa kategorii: socjologia

Konferencje naukowe o tematyce: socjologia organizowane w Polsce przez jednostki naukowe. Aktualne informacje o organizowanych konferencjach, seminariach, wykładach i warsztatach.

Terroryzm samobójczy – wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty „Terroryzm suicydalny – przyczyny i uwarunkowania”, który odbędzie się 10 maja 2017 r. w auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Wstęp wolny. Czytaj dalej

III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – media”

Zapraszamy na kolejną edycję Konferencji, której celem jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby. Czytaj dalej

Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie

II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, która odbędzie się w dniach 20 – 21 marca 2015 r. we Wrocławiu.

Czytaj dalej

Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych – możliwości i bariery

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy na konferencję pracowników nauki, studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, pracowników administracji, samorządowców, praktyków biznesu, a także tych wszystkich, którzy na co dzień zajmują się lub interesują poruszaną na spotkaniu problematyką.

Czytaj dalej

Dyskursy o kulturze

Katedra Socjologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk zaprasza do udziału w konferencji Dyskursy w kulturze.

KONFERENCJA ODWOŁANA PRZEZ ORGANIZATORÓW

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2014 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie. W tym roku zapraszamy Państwa do debaty w ramach dwóch kluczowych bloków tematycznych.

Czytaj dalej

Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy

W piątek, 4 lipca br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (al. 29 Listopada 46) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”.

Głównym organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Rolniczy- Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie.

Udział w Konferencji zapowiedzieli między innymi:

  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki
  • Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz
  • Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa
  • Poseł do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski

Czytaj dalej

Praca socjalna w teorii i działaniu

Zapraszamy na konferencję pt. „Praca socjalna w teorii i działaniu” organizowaną przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Pierwsza edycja międzynarodowej konferencji odbędzie się dnia 14 października 2014 roku w Krakowie. Tytuł konferencji: „Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”. Wybór takiej tematyki podyktowany jest przekonaniem, że wymogi współczesnego rynku pracy stawiają przed ludźmi wyzwania, które powinny stać się przedmiotem refleksji teoretyków, badaczy i praktyków pracy socjalnej.

Czytaj dalej