Archiwa kategorii: internet

Konferencje naukowe o tematyce: internet organizowane w Polsce przez jednostki naukowe. Aktualne informacje o organizowanych konferencjach, seminariach, wykładach i warsztatach.

Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników

Zapraszamy na konferencję „Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników”, która odbędzie się we Wrocławiu.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 maja 2014 r. Celem konferencji jest chęć pogłębienia refleksji teoretycznej nad skutkami rewolucji cyfrowej dla systemów informacji i kultury książki. Proponujemy zatem dyskusję nad metodologią badania zasobów sieciowych i sposobów ich wykorzystywania, wzbogaconą o analizę przydatności i skuteczności tradycyjnych oraz nowych narzędzi badawczych.

Czytaj dalej

Społeczeństwo sieciowe między wolnością a zniewoleniem

II ogólnopolska konferencja Społeczeństwo Sieciowe – Między Wolnością a Zniewoleniem.

Celem drugiej edycji konferencji jest analiza fenomenu społeczeństwa sieciowego – przy różnorodnych sposobach jego konceptualizacji – w kontekście realnych i potencjalnych szans i zagrożeń, będących następstwem jego funkcjonowania, szczególnie w obrębie (współ)kształtowania relacji o charakterze: społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym.

Czytaj dalej