Archiwa kategorii: informatyka

Konferencje naukowe o tematyce: informatyka organizowane w Polsce przez jednostki naukowe. Aktualne informacje o organizowanych konferencjach, seminariach, wykładach i warsztatach.

Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników

Zapraszamy na konferencję „Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników”, która odbędzie się we Wrocławiu.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 maja 2014 r. Celem konferencji jest chęć pogłębienia refleksji teoretycznej nad skutkami rewolucji cyfrowej dla systemów informacji i kultury książki. Proponujemy zatem dyskusję nad metodologią badania zasobów sieciowych i sposobów ich wykorzystywania, wzbogaconą o analizę przydatności i skuteczności tradycyjnych oraz nowych narzędzi badawczych.

Czytaj dalej

Kongres członków Kartageńskiej Sieci Inżynierów CNE-RCI

Zapraszamy na kongres organizowany przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Ecole nationale d’Ingenieurs de Metz zapraszamy.

Kongres odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prof. dr hab. Michała Kleibera – Prezesa PAN, Pana Francois Lavergne – Wicemera Regionu Moselle we Francji i Przewodniczącego CNE oraz Janusza Pawęska – Kanclerza MWSLiT we Wrocławiu.

Celem Kongresu jest integracja środowiska inżynierskiego poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk jak również porównanie procesów edukacyjnych w różnych krajach.

Czytaj dalej

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

25 kwietnia 2014 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego

Profesor uznawany jest za twórcę poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Honorowy patronat nad Konferencją objął J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia.

Czytaj dalej

Information Systems in Management – Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Trwa konferencja naukowa, VIII edycja, “Information Systems in Management – Systemy Informatyczne w Zarządzaniu” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konferencja naukowa zaplanowana została na dwa dni 21-22 listopada 2013 roku na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki.

W tym roku w konferencji wezmą udział przedstawiciele wiodących dostawców rozwiązań IT, m.in. SAS, Microsoft, StatSoft, Passus, Timberlake, Kolibro prezentując swoją ofertę ukierunkowaną na uczelnie wyższe oraz obszary współpracy z Wydziałem.

Czytaj dalej