Archiwa kategorii: fizyka

Konferencje naukowe o tematyce: fizyka organizowane w Polsce przez jednostki naukowe. Aktualne informacje o organizowanych konferencjach, seminariach, wykładach i warsztatach.

Sympozjum Fizyka w Ekonomii, Naukach Społecznych

Zapraszamy na 7. Ogólnopolskie Sympozjum FENS’14.

Tematyka Sympozjum obejmie metodykę i praktykę wykorzystywania w badaniach ekonomicznych, matematycznych i w inżynierii finansowej oraz naukach społecznych teorii i metod wywodzących się z nauk fizycznych.

Sympozjum, odbywające się w dniach 14-17 maja 2014 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, umożliwi szerokie zaprezentowanie osiągnięć badaczy polskich w tej dziedzinie.

Czytaj dalej