Jak badać dziennikarzy? – seminarium naukowe

Na co dzień dociekają, dopytują i badają niemalże wszystkie aspekty życia publicznego, lecz podczas seminarium naukowego na WNPiD UAM, to oni zostaną zbadani przez naukowców. O kim mowa? Oczywiście o dziennikarzach. Seminarium naukowe „Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia – wyzwania – perspektywy” 9 czerwca 2017 r., organizuje Zakład Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, początek o godz. 10:00, w sali 43.

Akademicy będą dyskutować zarówno nad stanem badań dotyczących dziennikarstwa oraz związanych z nimi oczekiwaniami, aktualną metodologią oraz kształceniem przyszłych adeptów zawodu. Program konferencji znajduje się poniżej:

10:00 – rozpoczęcie seminarium – powitanie uczestników.

10:15 – Sesja I: Stan badań nad dziennikarstwem w Polsce: doświadczenia i oczekiwania. Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska.

 1. dr hab. Lucyna Szot, Uniwersytet Wrocławski: Złożoność badań ilościowych i jakościowych w dziennikarstwie.
 2. dr Bartłomiej Secler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Badania nad dziennikarstwem w Polsce – perspektywa międzynarodowa. Problemy, dylematy, wyzwania.
 3. mgr Paweł Łokić, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Główne nurty badań nad dziennikarstwem w Polsce – perspektywa porównawcza.
 4. dr Szymon Ossowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Problem użyteczności badań nad dziennikarzami. Kilka uwag nad istotnością i sposobem prowadzenia badań nad dziennikarzami z perspektywy zarządcy (właściciela) przedsiębiorstwa medialnego.
 5. Dyskusja:
 • Badania nad dziennikarzami: kto ich potrzebuje? Jak zachęcić dziennikarzy do udziału w badaniach?
 • Badania krajowe: jak organizować przegląd dotychczasowych badań? Jak obserwować zmiany i trendy?
 • Badania międzynarodowe: jak interpretować wyniki? Jak prowadzić analizę porównawczą?

11:30-11:45 – Przerwa.

11:45-13:30 – Sesja II: Metody i narzędzia w badaniach nad dziennikarzami. Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Dorota Piontek.

 1. dr Agnieszka Szymańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Pogłębiony wywiad indywidualny z dziennikarzami jako metoda badawcza – uwagi warsztatowe.
 2. prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska i dr Ewa Jurga – Wosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Od ankiety do analizy zawartości: metody badań nad percepcją (perception) i wykonaniem (performance).
 3. dr Karina Stasiuk – Krajewska, SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław: Blogi i blogowanie w kontekście współczesnego dziennikarstwa. Próba zastosowania metodologii analizy dyskursu w badaniu samoopisu blogerów.
 4. dr Magdalena Ślawska, Uniwersytet Śląski: Wypowiedzi dziennikarskie – ujęcie lingwistyczne.
 5. Dyskusja:
 • Projektowanie badania: jak dobrać metodę i próbę badawczą? Jak zorganizować zbieranie danych?
 • (Auto)prezentacja dziennikarska: o czym faktycznie mówią dziennikarze wypełniając ankiety?
 • Analiza zawartości przekazów jako źródło wiedzy o dziennikarzach: jak badać wypowiedzi dziennikarskie? Jak interpretować te wypowiedzi?

13:30-14:30 – Obiad (Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89, Poznań).

14:30-16:30 – Sesja III: Edukacja dla dziennikarstwa: wymiar normatywny i praktyczny. Prowadzenie: dr hab. Lucyna Szot.

 1. dr Izabela M. Bogdanowicz, Uniwersytet Warszawski: Badania adeptów zawodu dziennikarza – zarys refleksji.
 2. dr Dominika Narożna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Dziś student, jutro dziennikarz? Badania nad studentami jako źródło wiedzy o przyszłości dziennikarstwa.
 3. mgr Małgorzata Tadeusz – Ciesielczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Poziom świadomości językowej dziennikarzy i studentów dziennikarstwa jako element wiarygodności wizerunku medialnego – diagnoza i postulaty.
 4. dr Michał Kuś, Uniwersytet Wrocławski: Dziennikarstwo obywatelskie w Polsce i w Europie –aspekty edukacyjne.
 5. Dyskusja:
 • Adepci dziennikarstwa: jakiej wiedzy o (przyszłych) dziennikarzach dostarczają badania nad studentami?
 • Nauka i edukacja: Jak i w jakim stopniu wiedzę o dziennikarzach można wykorzystać w procesie edukacji?
 • Dziennikarze obywatelscy: jak badać ich znaczenie dla procesu przepływu informacji? Jak porównywać ich działalność z pracą(profesjonalnych) dziennikarzy?

16:30 – Podsumowanie dyskusji i omówienie planów dotyczących publikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × 4 =

*