Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych

29 czerwca w godzinach od 9:00 do 18:00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46) odbywać się będzie konferencja pt. „Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych”. Organizatorami konferencji są: Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie oraz Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.

Wiodącą tematyką konferencji ma być problematyka rolnictwa i rozwoju produkcji rolniczej na obszarach zurbanizowanych. Poruszane tematy dotyczyć będą m.in. lokalizacji rolnictwa względem miast, ochrony ziemi rolniczej, funkcji miejskiego rolnictwa w krajach wysoko i mniej rozwiniętych, miejskiego ogrodnictwa, rolnictwa hobbystycznego, rekreacyjnego i alternatywnego, problemów ugorowania ziemi, problemów społecznych i kulturowych ludności rolniczej i wiejskiej, a także polityki rolnej.

Głównym problemem, który będzie podjęty na Konferencji organizowanej w 2017 r., jest rolnictwo na obszarach zurbanizowanych, tj. w miastach oraz terenach podmiejskich. Obszary te stanowią w krajach członkowskich od kilkunastu do nawet 20% ich powierzchni, w tym 40% do prawie 60% to użytki rolne. Niemniej jednak perspektywa zmiany zagospodarowania i kurczenia się „miejskich” zasobów ziemi rolnej jest zjawiskiem niepokojącym. Prognozy wskazują, że w ciągu następnych 30 lat w Europie obszary miejskie będą powiększać się w tempie 0,5 — 0,7% rocznie, a powierzchnia obszarów funkcjonalnie związanych z miastami (obszary podmiejskie) zwiększy się dwukrotnie. Trendy te wskazują, iż problematyka zmian w rolnictwie obszarów miejskich i podmiejskich będzie nabierać coraz większego znaczenia. Stan i rozwój różnych form rolnictwa i gospodarstw w obszarach miejskich i podmiejskich jest dużym wyzwaniem, gdyż  podtrzymanie tam rolnictwa uzależnione będzie to od jego adaptacji do nowych warunków ekonomicznych. Konieczne wydaje się zatem podjęcie szerszych i wieloaspektowych badań ekonomiczno-społecznych dotyczących tej problematyki.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: www.ecbdgr.ur.krakow.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × 5 =

*