II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ponowne zalesiania szansą dla terenów zdegradowanych”

W dniach od 27 do 29 czerwca 2016 r. w Centrum Kongresowym UR w Krakowie, przy al. 29 Listopada 46 odbywać się będzie II Międzynarodowa Konferencja Naukowa  – Ponowne zalesiania szansą dla terenów zdegradowanych.

Konferencja stanowi kontynuację działań rozpoczętych w trakcie pierwszego spotkania naukowców, które odbyło się w 2015 r. w Belgradzie (Serbia). Głównymi tematami tamtego spotkania były: planowanie i zarządzanie programami zalesiania, monitorowanie sukcesów zalesiania, wybór źródeł nasion. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 przedstawicieli z 20 krajów.

Tegoroczna konferencja jest okazją do spotkania naukowców i praktyków oraz prezentacji wyników badań prowadzonych na obszarach zdegradowanych działalnością człowieka. Obecność potwierdzili przedstawiciele ośrodków naukowych z wielu krajów Europy w tym: Austrii, Czech, Słowacji, Szwecji lecz także z Indii. O randze wydarzenia świadczy obecność profesora Vladana Ivetića – przewodniczącego International Union of Forest Research Organizations, IUFRO (pol. Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych). Współpraca tak licznych podmiotów wpływa na wypracowanie innowacyjnych metod hodowli lasu. Przykładem mogą być szkółki kontenerowe czy mikoryzację, które minimalizują szok po posadzeniu i  wpływają na lepsze przeżycia i wzrost sadzonek w ekstremalnych warunkach, charakterystycznych dla trudnych, zdegradowanych środowisk.

Celem tegorocznej Konferencji, organizowanej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, pod przewodnictwem dr. hab. inż. Stanisława Małka, prof. UR, jest wymiana doświadczeń i promocja naukowo opracowanych metod służących najskuteczniejszemu zalesianiu. Wydana również została specjalna dwujęzyczna (pol./ang.) publikacja, Reforestation challenges 2nd International Scientific Conference 27–29 June 2016, Krakow, Poland Book of abstracts, prezentująca streszczenia wszystkich referatów i doniesień naukowych.

Więcej informacji: http://reforestationchallenges.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × two =

*