I Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców

W dniach 14-16 września br. w Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się „I Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców.”

– „I Podkarpacką Konferencję Młodych Naukowców” kierujemy do studentów, doktorantów oraz młodych doktorów. Przedsięwzięcie ma na celu pomoc w integracji społeczności młodych naukowców, środowiska akademickiego, studentów i doktorantów oraz wskazanie studentom możliwości dalszego naukowego rozwoju – informuje mgr inż. Łukasz Przeszłowski, przewodniczący Samorządu Doktorantów PRz. Wydarzenie będzie także okazją do wymiany doświadczeń naukowych oraz integracji kulturowej.

Podczas konferencji będą poruszane tematy z zakresu m.in.: modelowania i sterowania układów mechanicznych, badań stanowiskowych i technologii wytwarzania w budowie maszyn i urządzeń, systemów i środków transportu drogowego, chemii polimerów i biopolimerów, inżynierii chemicznej i katalizy, mechaniki konstrukcji, fizyki budowli, inżynierii komunikacji, geotechniki i geologii inżynierskiej, gospodarki odpadami, teorii gier, tzw. matematyki dyskretnej. Omówione zostaną także wybrane zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki, metody i systemy informatyczne. Młodzi naukowcy będą zastanawiać się również nad wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa współczesnej Polski, porozmawiają o nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

 • mgr inż. Łukasz Przeszłowski

Wiceprzewodniczący:

 • inż. Karol Fill
 • inż. Joanna Woźniak

Sekretarz:

 • mgr inż. Łukasz Rykała

Członkowie:

 • mgr inż. Anna Ryczek
 • mgr inż. Maria Charczuk
 • mgr inż. Dawid Wydrzyński
 • mgr inż. Leszek Tomczewski
 • mgr inż. Paweł Turek
 • mgr inż. Michał Batsch
 • mgr inż. Mirosław Sobaszek
 • mgr inż. Paweł Fudali
 • mgr inż. Piotr Połowniak
 • mgr inż. Dawid Warchoł
 • mgr inż. Barbara Markiewicz
 • mgr inż. Waldemar Witkowski
 • mgr inż. Adam Kalina
 • mgr inż. Julian Traciak
 • mgr Szymon Dudek
 • inż. Mateusz Dul
 • Anna Filip
 • Gabriela Bartkowicz
 • Karolina Pasierb

Terminarz

Nadsyłanie zgłoszeń i streszczeń do 12.07.2015 r. pocztą na adres Samorządu Doktorantów, bądź na adres e-mail: doktoranci@stud.prz.edu.pl

Opłata konferencyjna do 26.07.2015 r.:

 • 260 zł bez noclegu (w przypadku chęci przenocowania za każdy kolejny dzień dodatkowe 40 zł)
 • Ewentualne koszty publikacji w wybranych czasopismach (dokładne informacje w komunikacie nr 2)

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, wyżywienie (uroczysta kolacja, obiad, serwis kawowy), materiały konferencyjne, zakwaterowanie w domu studenckim
(dla chętnych)

Termin nadsyłania tekstu do druku 31.08.2015

Tematyka konferencji obejmuje:

 • modelowanie i sterowanie układów mechanicznych
 • modelowanie, badania stanowiskowe i technologie wytwarzania w budowie maszyn i urządzeń
 • systemy i środki transportu drogowego
 • chemia polimerów i biopolimerów
 • chemia organiczna i bioorganiczna
 • chemia nieorganiczna i bionieorganiczna
 • chemia analityczna i środowiska
 • inżynieria chemiczna i kataliza
 • mechanika konstrukcji, konstrukcje budowlane
 • fizyka budowli
 • inżynieria komunikacji
 • geotechnika i geologia inżynierska
 • gospodarka odpadami
 • ochrona i zanieczyszczenia środowiska
 • systemy energooszczędne
 • wybrane zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki
 • metody i systemy informatyczne
 • wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa współczesnej Polski
 • nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem – od teorii do praktyki
 • równania różniczkowe i całkowe
 • matematyka dyskretna
 • teoria gier
 • konwersje energii odnawialnej

Aktualne informacje można znaleźć na stronie http://doktoranci.prz.edu.pl/konferencja w razie niejasności pytania prosimy kierować na adres mailowy: doktoranci@stud.prz.edu.pl

Adres do korespondencji:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
z dopiskiem: Samorząd Doktorantów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eighteen − one =

*