Finansjalizacja – nowe tendencje i kierunki rozwoju

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego organizują Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Finansjalizacja – nowe tendencje i kierunki rozwoju, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Rzeszowie.

Celem konferencji jest integracja różnych środowisk naukowych, upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w obszarze finansjalizacji.

Językami konferencji są: j. angielski i j. polski. Wystąpienia plenarne będą tłumaczone symultanicznie. Sesje równoległe odbędą się wyłącznie w języku angielskim.

Sesje tematyczne:

  • Mechanizmy wpływu finansjalizacji na procesy zachodzące w gospodarce (nadzór i regulacje nad rynkiem finansowym, regulacje prawne a sfera realna, stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego, kryzysy finansowe,  zależności pomiędzy finansami a sferą realną, finanse behawioralne),
  • Finansjalizacja a problemy społeczno-ekonomiczne (wykluczenie społeczne i ubóstwo, wykluczenie finansowe, ekskluzja społeczna, nierówności dochodowe, kapitał społeczny i zaufanie społeczne, ekonomia dobrobytu i szczęścia, społeczna odpowiedzialność biznesu),
  • Teoria i praktyka finansów przedsiębiorstw i korporacji w świetle finansjalizacji (innowacje finansowe, bezpieczeństwo usług finansowych, dostęp do usług finansowych, ład korporacyjny i etyka bankowa, bańki spekulacyjne, zarządzanie ryzykiem),
  • Gospodarstwa domowe i jednostka w świecie finansjalizacji (kompetencje i świadomość finansowa, zarządzanie finansami osobistymi, finanse behawioralne, zarządzanie finansami domowymi, konsumpcja i oszczędzanie w gospodarstwach domowych, edukacja finansowa).

Strona www. konferencji: www.finansjalizacja.wsiz.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × one =

*