Etyka i polityka compliance w firmie

Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza do udziału w konferencji nt. „Etyka i polityka compliance w firmie”

Partnerem konferencji jest firma Ernst&Young.

Polityka compliance jest tym instrumentem zarządzania, który coraz częściej uwzględnia się w działalności dużych i średnich firm, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego. 

Compliance to te obszary działań instytucji, które dotyczą zgodności podejmowanych decyzji, ale też ogólnych strategii, z obowiązującym porządkiem prawnym, etycznym i moralnym. W obliczu takich wyzwań, jak niezwykła dynamika zmian w sferze gospodarczo-politycznej, zagrożenie korupcją i innymi formami nadużyć, nacisk na odpowiedzialność społeczną firmy, konieczne staje się wypracowanie mechanizmów profilaktyczno-kontrolnych, wspomagających proces zarządzania organizacją. Politykacompliance jest odpowiedzią na tak określone potrzeby. Motywem przewodnim tej aktywności jest zwiększenie poziomu przewidywalności w relacjach z partnerami biznesowymi i instytucjami publicznymi. Compliancenabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia, stając się instrumentem budowania zaufania do firmy i zaufania społecznego. Wskazuje jednocześnie na niewystarczalność postaw legalistycznych. Dbałość o zachowanie standardów prawnych pozostaje w nierozerwalnym związku ze świadomym kształtowaniem porządku wartości i norm etycznych w firmie.

W 2009 roku Centrum Etyki Biznesu zorganizowało konferencję „Biznes, prawo, etyka”, w trakcie której poruszano zagadnienia związane z compliance. Pragnąc kontynuować podjęte wówczas wątki zachęcamy Szanownych Państwa do podzielenia się doświadczeniami i wspólnej pracy w czasie konferencji w grudniu 2013 roku.

Główne obszary zagadnień:

  • etyka w zarządzaniu organizacją,
  • niespójności w obszarze systemów aksjonormatywnych,
  • konflikt interesów oraz zarządzanie takim konfliktem,
  • ograniczanie przypadków korupcji i nadużyć,
  • tworzenie i nadzorowanie programów etycznych organizacji,
  • audyt compliance,
  • prezentacja doświadczeń praktycznych.

Data i miejsce konferencji

11 grudnia 2013 r., Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Kontakt z organizatorem konferencji

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

Poznaj uczelnię: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × 2 =

*